NE ZNATE GDJE ODLOŽITI OTPAD?

Naša tražilica je tu kako bi vam pomogla, isprobajte je!

Isprobajte tražilicu

Razvrstaj.me

Razvrstaj.me je besplatna internet aplikacija za pomoć pri odvajanju različitih kategorija komunalnog otpada. U tražilicu upišite naziv otpada koji želite odbaciti i saznajte u koji spremnik i na koji način to učiniti (papir, plastika, staklo....). Za svaku odabranu vrstu otpada pročitajte njezin opis te provjerite odnosi li se opis na Vašu vrstu otpada i sustav gospodarenja otpadom u vašem gradu ili općini.

Kako koristiti aplikaciju?

U tražilicu aplikacije upišite naziv određene vrste otpada te saznajte u koji spremnik (papir i karton, plastika, staklo…) i na koji način se ta vrsta otpada odlaže.

Za svaku kategoriju otpada pročitajte njezin opis te provjerite odnosi li se opis na Vaš otpad i na sustav gospodarenja otpadom Vaše Općine ili Grada.

  1. Upišite naziv otpada
    U tražilicu aplikacije upišite naziv određene vrste otpada
  2. Odaberite željenu vrstu otpada
    Iz padajućeg izbornika klikom odaberite vrstu otpada koju želite razvrstati
  3. Saznajte što vas zanima
    Klikom na vrstu otpada biti ćete preusmjereni na stranicu sa detaljima o vrsti otpada i uputama za odlaganje