Razvrstaj.me je besplatna internet aplikacija za odvajanje korisnih kategorija komunalnog otpada. U tražilicu upišite naziv otpada koji želite odbaciti i saznajte u koji spremnik i na koji način se taj otpad odbacuje (papir, plastika, staklo....). Za svaku odabranu vrstu otpada pročitajte opis otpada i provjerite odnosi li se opisano na Vašu vrstu otpada i sustav gospodarenja otpadom u vašem gradu ili općini.

Zašto odvajati otpad?

Iz razloga što će se naplata odvoza komunalnog otpada u budućem razdoblju naplaćivati temeljem mase/volumena proizvedenog otpada, važno je izdvojiti korisne kategorije otpada čiji se odvoz ne naplaćuje (papir, staklo, plastika, metal) kako bi se smanjile količine otpada čiji se odvoz naplaćuje. S većim udjelom odvajanja korisnih kategorija komunalnog otpada izravno utječemo na smanjenje cijene odvoza preostalog otpada koji se ne može izdvojiti. Također, odvajanjem korisnih kategorija komunalnog otpada smanjuju se količine otpada koje završavaju na odlagalištu čime se pozitivno utječe na okoliš, a korisne sirovine ne završavaju nepotrebno odbačene.

Razvrstaj.me Plus

Postoji i naprednija inačica Razvrstaj.me aplikacije (Razvrstaj.me Plus) koja je namijenjena pojedinom gradu/općini ili komunalnom poduzeću, odnosno njihovim građanima/korisnicima. Razvrstaj.me Plus sadrži veću bazu pojmova otpada kao i dodatne informacije specifične za pojedini grad/općinu. Potpunu verziju možete pogledati na primjeru grada Pule.