Rezultati pretrage za vaš upit: hrana

Primarni izbor razvrstavanja
Spremnik za biootpad

Alternativni izbor/i razvrstavanja
Spremnik za miješani komunalni otpad

Opis otpada

Hrana, ostaci hrane, prehrambeni proizvodi.

Upute za odlaganje

Otpadna hrana se odbacuje u spremnike za biootpad (ukoliko oni postoje na području Vašeg Grada ili Općine). Bitno je razlikovati dva načina gospodarenja komunalnim biootpadom koji se mogu primjenjivati na području određenog Grada ili Općine:

  • 1. u spremnike za biootpad se odbacuje samo zeleni rezani otpad (ostaci lišća, grana, voća, povrća i sl.), dok se ostaci termički obrađene hrane ne odbacuju u takav spremnik za biootpad ili

  • 2. u spremnike za biootpad se odbacuje sav biootpad, pa čak i termički obrađena hrana.

Ukoliko na području Grada ili Općine ne postoje spremnici za biootpad (ili postoje ali se otpadna hrana ne odbacuje u njih), otpadna hrana se odbacuje u spremnike za miješani komunalni otpad.

Otpadna hrana može se kompostirati u kućnim komposterima ili na vlastitim površinama (vrtovima) kako bi se smanjila količina otpada koja se predaje komunalnoj tvrtki, no bitno je razlikovati hranu koja se može i koja se ne može kompostirati.