Upute korisnicima

Korak 1.

Upišite naziv otpada kojeg posjedujete i planirate odbaciti.

Korak 2.

Tijekom upisivanja naziva otpada tražilica automatski izbacuje vrste otpada koje sadrže upisani naziv.

Korak 3.

Odaberite ponuđenu vrstu otpada. Ukoliko u ponuđenim vrstama otpada ne nalazite naziv Vašeg otpada, pokušajte ga detaljnije opisati ili pretražiti prema općenitijem nazivu (npr. umjesto “jabuka” pokušajte upisati “voće”).

Korak 4.

Nakon odabira vrste otpada pojavljuje se stranica koja podrobnije opisuje o kojem se otpadu radi. Usporedite odnosi li se ta vrsta otpada na otpad koji posjedujete. Ukoliko se Vaš otpad ne odnosi na tu vrstu otpada, pokušajte pretražiti s drugim nazivom otpada.

Korak 5.

Pregledajte u koji se spremnik i/ili na koji način može odložiti ta vrsta otpada. Neke vrste otpada posjeduju određene zahtjeve koje je potrebno ispuniti kako bi se otpad mogao odložiti na predviđeni način (npr. otpadni papir koji se odlaže u spremnik za papir i karton ne smije sadržavati ostatke hrane) pa su za te vrste otpada opisane dodatne upute.

Korak 6.

Odložite otpad.